Psihološko vještačenje


Prof. dr sc. med. Aleksandar Milić, ovlašćeni je stalni sudski vještak psihološke struke.

Rješenje o imenovanju stalnog sudskog vještaka medicinske struke za oblast psihologije i psihijatrije, broj 01/2-704-13/01 od 27.03.2001. Ministarstva pravde Republike Srpske;

Rješenje o imenovanju za vještaka psihološke struke, broj 08.040/704-313/10 od 01.10.2010. Ministarstva pravde Republike Srpske.

Dugogodišnja praksa je sticana, praćena i podržana nizom značajnih stručnih edukacija iz oblasti psihologije, socijalne patologije, socijalne psihijatrije i psihoterapije, posebno iz oblasti transakcione analize i forenzičke psihologije:

Specijalizacija iz oblasti Transakcione analize, Centar za edukaciju humanističkih smjerova psihoterapije, Zagreb, 1990; „Forenzičko vještačenje“, Centar za primenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, Beograd, 2007;

„Mobing i zaštita od mobinga“, Centar za primenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, Beograd, 2010.

Posebna specijalizacija „Psihofiziološko ispitivanje primjenom poligrafa“, na Akademiji Bezbjednosti Biznisa, Moskva, Ruska Federacija i specijalizacija „Čitanje i razumijevanje neverbalnih komunikacija, govora tijela i laži“, Međunarodna Akademija ispitivanja laži, Moskva, Ruska Federacija.

Oficijelni je zastupnik Akademije bezbjednosti Moskva, Ruska Federacija, za Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Vještačenje - procjena strukture ličnosti i drugih psiholoških okolnosti povezanih sa stresnim i drugim značajnim životnim situacijama:

 • duševne boli i straha;
 • posttraumatskih stresnih porećaja i poremećaja adaptacije;
 • modaliteta i stepena mobinga;
 • modaliteta i stepena nasilja;
 • procjena podobnosti za starateljstvo i druge uloge;
 • procjena psihičkih oštećenja ličnosti u cilju ostvarivanja nematerijalne štete;
 • stepena uračunljivosti;
 • psihofiziološka ispitivanja doživljaja, reagovanja i utvrđivanja laži putem poligrafa;
 • procjena neverbalnih reakcija, govora tijela, gesta i laži;
 • procjena vjerodostojnosti iskaza;
 • procjena motiva počinilaca krivičnih dijela...
 • u krivičnim i parničnim sudskim procesima.

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).