Psihodijagnostika

  • procjena psihičkog stanjastrukture ličnosti: kognitivnih (saznajnih), afektivnih (emocionalnih) i konativnih (voljnih) funkcija i procesa i drugih elemenata strukture ličnosti (potreba, interesa, stavova, shvatanja); socijalnog statusa; aktivnosti i ponašanja...;
  • procejena intelektualnih i drugih mentalnih sposobnosti - pažnje, pamćenja, mišljenja... (i/ili intelektalne očuvanosti);
  • procjena potreba i teškoća u psihičkom funkcionisanju, povremenih ili trajnijih promjena ličnosti;
  • procjena simptoma i znakova i teškoća i poremećaja ličnosti u svakodnevnom funkcionisanju;
  • procjena metoda za psihoterapiju.

Vrši se invidualno ili grupno (u okviru psiholoskih radionica) sa odraslima, adolescentima i djecom.

U psihodijagnostici kod djece se vrši i otkrivanje nadarenosti i posebnih sklonosti.

Psihodijagnostika se obavlja u poslovnim prostorijama Psimedice, u prijatnom ambijentu, bez mogućih uznemiravanja


Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).