Ordinirajući psiholog

Prof. dr. sc. med. Aleksandar Milić, psiholog

Osnovne studije psihologije je završio u na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Sarajevu; postdiplomske studije iz oblasti socijalne psihijatrije (1982. god.)  na Klinici za psihijatriju, neurologiju, alkoholizam i druge ovisnosti, Sveučilišta u Zagrebu  i doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktor je medicinskih nauka, naučne oblasti medicinske psihologije.

Univerzitetski je profesor u oblastima psihologije, u nastavno-naučnom zvanju redovnog profesora.

Dugogodišnja praksa je sticana, praćena i podržana nizom značajnih stručnih edukacija iz oblasti psihologije, socijalne psihijatrije i psihoterapije, posebno iz oblasti transakcione analize i forenzičke psihologije.

Završio je specijalizacije iz oblasti:

  • Transakcione analize, Centar za edukaciju humanističkih smjerova psihoterapije, Zagreb, 1990;  
  • Forenzičko vještačenje“,  Centar za primjenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, Beograd, 2007;
  • Mobing i zaštita od mobinga“, Centar za primjenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, Beograd, 2010;
  • „Psihofiziološko ispitivanje primjenom poligrafa“, na Akademiji Bezbjednosti Biznisa, Moskva, Ruska Federacija, 2011;
  • Čitanje i razumijevanje neverbalnih kmunikacija, govora tijela i laži“,  Međunarodna Akademija ispitivanja laži, Moskva, Ruska Federacija, 2011.

O doktoru Miliću možete više saznati klikom na ikonu pdf fajla:


 

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).