Poligrafsko testiranje i profiliranje

PsiMedica obavlja poligrafsko testiranje najsavremenijim detektorom!

Psihofiziološke reakcije na značajne stimuluse povezane sa mislima, riječima i djelima iz oblasti loših navika, poslovnosti, privatnosti, kriminala.Značajna primjena poligrafa:

  • U poslovnom kontekstu - biznisu, u firmama i kompanijama (izbor prilikom zapošljavanja i raspoređivanja, kontrola i vrednovanje). Osnovni cilj psihofiziološkog testiranja je prevencija neželenih i štetnih postupaka i pojedinaca u poslovnom funkcionisanju;
  • U forenzičkim istragama i vještačenjima radi utvrđivanja vjerodostojnosti iskaza, psihofizioloških i drugih reagovanja i ponašanja aktera različitih modaliteta delikata.
  • Psihofiziološko testiranje je značajan objektivan doprinos unapređenju utvrđivanja vjerodostojnosti iskaza, reagovanja i ponašanja ljudi u okviru sudskog postupka putem vještačenja.
  • U privatnostima. Brojni interni konflikti se reflektuju na eksterne konflikte u bračnim i porodičnim odnosima u čemu je zanačajan osnov istina - iskrenost ili laž. To značajno determiniše skladnost ili neskladnost u braku ili porodici.
  • Brojni brakovi su opterećeni tim dilemama, a i potrebom za ispitivanjem i uvjeravanjem o istini ili lažima u tim odnosima. Sve više partnera se javlja i, u okviru diskrecije, koristi se ovom najnovijim testiranjem iskrenosti i/ili laži.

Psihofiziološko ispitivanje primjenom poligrafa vrši prof. dr sci. med. Aleksandar Milić, psiholog, oficijelni predstavnik Akademije bezbednosti Moskva za Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, na osnovu stečenih specijalizacija:

  • Psihofiziološko ispitivanje s primjenom poligrafa“, na Akademiji Bezbjednosti Biznisa, Moskva, Ruska Federacija, 2011.,
  • Čitanje i razumijevanje neverbalnih komunikacija, govora tijela i laži“, završenoj na Međunarodnoj Akademiji ispitivanja laži, Moskva, Ruska Federacija, 2011.

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).