Novosti i obavještenja

            

 

  • PsiMedica vrši posebne psihološke edukacije, dijagnostiku i savjetovanje, u okviru konsalting usluga za kompanije, za menadžment i druge službenike kompanije - psihološka dijagnostika, profiliranje i podrška zaposlenih;
  • Dijagnostiku, vještačenje i psihoterapiju mobingovanih;
  • PsiMedica obavlja poligrafsko testiranje i vještačenje najsavremenijim detektorom, u poslovnom i privatnom funkcionisanju, a posebno u forenzičkim vještačenjima;
  • Psihološki centar PsiMedica vam nudi mogućnost psihološkog savjetovanja i psihoterapije putem SKYPE-a.

 

 

         

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi predstavlja profesionalnu tajnu. Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).