Edukacija


Djeca i maloljetnici ispoljavaju teškoće u prilagođavanju i  reaktivne poremećaje u školi i porodici (pasivizacija, dekocentracija, nezadovoljstvo, otpori, neposlušnost, školski neuspjeh, konflikti… ).

PsiMedica organizuje individualni i grupni savjetodavni rad (radionice) sa roditeljima i psihološke radionice sa djecom i maloljetnicima.

Psihološko savjetovalište sa roditeljima podrazumijeva i edukaciju roditelja za njihove korektivne postupke sa djecom i maloljetnicima koji ispoljavaju teškoće u prilagođavanju i reaktivne poremećaje.

U okviru projekata, PsiMedica organizuje i realizuje edukacije stručnih timova u školama za organizovanje individualnog i grupnog rada sa radionicama.

PsiMedica je otvorena za Vas putem predstavljenog kontakta.

 

PsiMedica vrši posebne psihološke edukacije u okviru konsalting usluga za kompanije, za menadžment i druge službenike kompanije.

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).