KontaktSva polja moraju biti obavezno popunjena:

    78A6P