Mobing - dijagnostika i terapija


Mobing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedno ili više lica sistematski, u dužem vremenskom periodu, psihički zlostavlja ili ponižava drugo lice s ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta.


Modaliteti mobinga su: kleveta, uvrede, omalovažavanje, ignorisanje, ismijavanje, prijetlje, zakidanje na zaradi, seksualno uznemiravanje i ucjenjivanje, nasrtaj na čast i ugled, izolacija, pogoršanje uslova rada, oduzimenje kompetencija, disciplinski postupci, kazne, suspenzije, otkazi...

Žrtve: ranjive osobe-žene, mladi, starije osobe... kreativci, osobe sa dobrim idejama, prijavitelji nepravilnosti, mirne i povučene osobe...

Smetnje (simptomi i znakovi): uznemirenost, zamor, mučnina, nesanica, neugode, napetosti, iritabilnost, gubitak motivacije, strah, nesigurnost, neizvjesnost, osjećaj ugroženosti, neetičnosti, nepravednosti, interni (unutrašnji) i eksterni (spoljni) konflikti.

Dijagnostiku, vještačenje i psihoterapiju mobingovanih vrši prof. dr Aleksandar Milić na osnovu posebne specijalizacije "Mobing i zaštita od mobinga", stečene u Centru za primijenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, 2010. godine.

 

 

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).