Dobrodošli na sajt PsiMedica Banja Luka!

 


PsiMedica je "Evropski centar psiholoških i forenzičkih istraživanja i zaštite mentalnog zdravlja", sa sjedištem u Banja Luci, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.

PsiMedica je registrovana kod Osnovnog suda Banja Luka rješenjima: F-1-154/07 od 10.08.2007. i F-1-154/07 od 15.04.2011. godine.Usluge i djalatnosti PsiMedica:

 • psihodijagnostika;
 • psihoterapija (djece, mladih i odraslih);
 • psihološko savjetovalište;
 • bračno savjetovalište;
 • mobing - dijagnostika i psihoterapija;
 • psihofiziološko-poligrafsko testiranje/ispitivanje i profiliranje;
 • preventivni i savjetodavni rad sa djecom i maloljetnicima;
 • forenzička i druga psihološka vještačenja;
 • profesionalna orijentacija, resocijalizacija i rehabilitacija;
 • stručna saradnja sa drugim parterima zaštite mentalnog zdravlja (školama, porodicama, službama socijalnog rada, policijom, pravosuđem, udruženjima građana...) te
 • rad na istraživačkim projektima...

PsiMedica vrši konsalting usluge za kompanije (psihološka podrška i profiliranje zaposlenih);

PsiMedica omogućava sticanje novih psiholoških znanja i vještina ličnog i grupnog osnaženja, razvoja sposobnosti i kompetencija ličnosti u ličnoj, porodičnoj i poslovnoj efikasnijoj adapataciji.

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).